Chúng tôi cam kết không bán, trao đổi thông tin khách hàng cho một bên thứ ba nào khác vì mục đích thương mại, vi phạm những cam kết được đặt ra trong quy định Chính sách bảo mật này trừ những trường hợp cụ thể sau:
• Theo yêu cầu pháp l‎ý từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
• Trong những trường hợp còn lại, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho Quý Khách trước khi cung cấp thông tin cho một bên thứ ba và thông tin này chỉ được cung cấp khi được sự đồng ‎ý‎ từ phía Quý Khách. Bên thứ ba này cũng sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin được cung cấp cho mục đích đã cam kết với chúng tôi.